கம்பம் ஒன்றியம் அனுமந்தன்பட்டியில் ஆரம்ப துணை சுகாதார நிலையத்திற்கு குடிநீர் சின்ட்க்ஸ் டேங்க் கம்பம் மக்கள் நீதி மய்ய ஒன்றியம் சார்பாக அமைத்துக் கொடுக்கப்பட்டது.