தொடர்பு

தங்கள் மய்ய நற்பணி இந்த தளத்தில் இடம்பெற நற்பணி விவரங்களை கீழே பதிவுசெய்து அனுப்பவும். நாங்கள் உங்களை மின் அஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொன்று புகைப்படம் காணொளி போன்றவற்றை பெற்று கொள்வோம்.


இந்த தளத்திற்கு நீங்கள் உங்கள் பதிவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினால், விவரங்களை கீழே பதிவுசெய்து அனுப்பவும். நாங்கள் உங்களை தொடர்பு கொள்கிறோம்.

தங்கள் கேள்விகளும் ஆலோசனைகளும் வரவேற்கப்படுகிறது.

நேர்மையான அரசியலை நோக்கி பயணிப்போம். நாளை நமதே.