மய்ய சித்தாந்தம் பற்றி தலைவர் கமல்ஹாசன் பல இடங்களில் பேசியுள்ளார்! அதன் சார்ந்த காணொளிகளை ஒருங்கிணைக்கும் பதிவு.

https://youtu.be/uvrxij2dQJs