பெண் காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் அமர்த்தப்படமாட்டார்கள் என்று அறிவித்தது திமுக அரசு. ஆனால் முதல்வர் அவர்கள் செல்லும் வழியில் பெண் காவலர்கள் பணியில்.

சொல்வதை செயல்படுத்துங்கள் முதல்வர் அவர்களே!

காணொளி 09:40 mark https://youtu.be/WrJ14pPsxFo?t=581