சென்னை – ஜூன் 1௦, 2௦23

“மய்ய அரசியல் ஏன்?” என்கிற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் நாளை 11.06.2023 (ஞாயிறு) மாலை 5 மணிக்கு, மதுரை மாவட்டம் மஹபுபாளையம், KKB மஹாலில்

https://twitter.com/SocialMediaMNM/status/1667577609989894144?s=20