நாளை, கோவூரில் துவக்கம்..!! உள்ளாட்சிகளுக்காக மய்யத்தின் குரல் என்றும் உரத்து ஒலிக்கும்..!!