26.09.2021: தலைவர் திரு கமல் ஹாஸன் அவர்கள் ஆசியுடன் மாபெரும் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் கொடுங்கையூர் அமுதம் நகரில் 26.09.2021 ஞாயிறு காலை 10.00 மணி முதல் மதியம் 1.00 மணி வரை.