கமல் ஹாசன் மட்டும் தான் கிராம சபா பற்றி பேசினார் – ஊடகவியலாளர் ரங்கராஜ் பாண்டே