திமுகவினர் உள்ளாட்சி தேர்தலில் முடிச்சூர் சாலையில் வாக்கு பெட்டிகளை மாற்றிய காணொளி கிடைத்துள்ளது. காஞ்சிபுரம் வரதாஜபுரம் தொகுதிகளின் வாக்கு பெட்டிகள் இவை.