மக்களின் உயிர் முக்கியம் என்பதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை. ஆனால் புலியைக் கொல்வதும் தீர்வு அல்ல. கூடலூர் பகுதியில் சுற்றித்திரியும் T-23 புலியை அதிநவீன தொழில்நுட்ப உதவியுடன் பிடித்து மறுவாழ்வு அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி வனத்துறையைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

Recommendation to the Forest Department to capture and rehabilitate the T-23 tiger

There is no alternative to the idea that people’s lives are important. But killing the tiger is not the solution. I request the Forest Department to take action to capture and rehabilitate the T-23 tiger roaming in the Kudalur area with the help of sophisticated technology.