இன்றைக்கு என்று நின்று விடாது நாளைய தலைமுறையை பற்றி சிந்திக்கும் ஓர் தலைவர் கமல் ஹாஸன், அவரின் தேவை மக்களின் நலன் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை.