பெண் குழந்தையை காப்பாற்றுதல் – கல்வி புகட்டல் திட்டத்துக்கு செலவான ரூ 446.72 கோடியில் 79% விளம்பரத்துக்கு மட்டுமே செலவு – தோழர் @SitaramYechury CPIM செயலாளர்

Gross misuse of public funds.

Allocations for central schemes diverted for Modi PR. 79% of Beti Bachao’s Rs.447 Cr went to ads. States used only 25% of Rs.623 Cr in 6 years.