நவம்பர் 15, 2023

Nammavar’69 HBD Kamal Sir

மக்கள் நலன் எனும் ஒற்றைக் கொள்கை கொண்டவர்! மனிதம் போற்றும் உன்னதத் தலைவர் நம்மவர் திரு. கமல்ஹாசன்

https://x.com/maiamofficial/status/1724795758577385663?s=20


#மக்களோடு_நம்மவர்
#KamalHaasan #MakkalNeedhiMaiam