GST தொடர்பாக திமுகவின் இரட்டை நிலை – எதிர் கட்சியாக இருந்தபோது பெட்ரோல் டீசல் gst வரம்பிற்குள் கொண்டு வரவேண்டும் என்று கூறிய திமுக ஆளும் கட்சியானவுடன் எதிர்க்கிறது.