கோவை : பிப்ரவரி 14, 2023

அறிவித்த ஊதியம் ரூ.648, ஆனா கிடைப்பதோ ரூ.421 தான்..! – கோவை மேயரை முற்றுகையிட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் !

Sanitation workers in Coimbatore gherao CCMC Commissioner and Mayor in protest of non-payment of promised salaries – Simplicity

Sanitary Workers Create Ruckus Over Low Wages | Coimbatore News – Times of India (indiatimes.com)