தலைவர் அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு விடாத மழையிலும் மதியம் 1.30க்கு அசோக் நகர் பகுதியில் 250 பேருக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது ஏற்பாடு @MNM_CKMurugan @KrishnanMnm @Purushoth1208 ஒருங்கிணைப்பு வெங்கடேசன் 133 வட்ட செ