உள்ளாட்சியில் நல்லாட்சி தர வாக்களிப்பீர் டார்ச் லைட் சின்னத்திற்கு.

சீரமைப்போம் ஆவடி மாநகரத்தை.

கீழ்கண்ட தொலைபேசிகளில் தொடர்பு கொள்ளவும்.