ம நீ ம கட்சியின் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான தொடக்கமாக சீரமைப்போம் சென்னை மாநகராட்சியை என்ற முழக்கத்துடன் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் 109,111,112,117 ஆகிய வார்டுகளில் கொடி ஏற்றி பிரச்சாரம் தொடங்கப் பட்டது