இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்

நாணநன்னயஞ் செய்து விடல்.

குறள் எண் – 314

இக்குரளுக்கான செயல்முறையை கையில் எடுத்து செய்து முடிக்கும் தலைவர்.

அனுபவ பாடத்தில் அவமானமும் ஒரு அத்தியாயமே – திரு கமல்ஹாசன், தலைவர் மக்கள் நீதி மய்யம்

https://youtube.com/shorts/q66rNn7UYtQ?feature=share