உயிரைக் கொல்லும் இலஞ்சத்தை தடுக்க மய்யம் முன்வைக்கும் மூன்று தீர்வுகள்!

  1. எளிதான புகார் எண்
  2. விரைவான தீர்வு – லோக் ஆயுக்தா
  3. சேவை உரிமைச் சட்டம்

மக்கள்நீதிமய்யம் அறிக்கை..