மதுரை, ஆகஸ்ட் 08, 2022

மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

இடம் ~ மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகில்
நாள் ~ 8−8−2022
திங்கள்கிழமை
*நேரம் ~ காலை 10
தலைமை ~ M.அழகர்.BABL.,
மண்டல செயலாளர்

ஏற்பாடு –A.சிவக்குமார்.B.com.Bl

திரு.SP.ஆசைத்தம்பி
A.நம்மவர்செந்தில்
தினேஷ்
நாகமணி.
மதுரை மநீம