சென்னை : ஜனவரி 2௦, 2௦23

கேரள இலக்கியத் திருவிழாவில் மக்கள் நீதி மய்யத் தலைவர் கமல்ஹாசன் அவர்களின் உரைத் தொகுப்பு.

I lost my Gods and found myself | என் கடவுளர் தொலைத்து என்னைக் கண்டறிந்தேன். – திரு கமல்ஹாசன், தலைவர் – மக்கள் நீதி மய்யம்

https://t.co/jGf9lme2In