கோயம்புத்தூர் : ஏப்ரல் 16, 2024

நல்ல ஜனநாயகம் என்பதெல்லாம் அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பும், அனைவருக்குமான சமமான நீதியும் வழங்குதலே ஜனநாயகம் அதுவே தர்மம்” – திரு.கமல்ஹாசன், தலைவர் – மக்கள் நீதி மய்யம்