அப்பழுக்கற்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நடந்திட உங்களின் வாக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் – டார்ச் லைட் சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டுகிறோம்.