மாவட்டங்களில் மய்ய வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து ஆலோசிக்க சிவ.இளங்கோ அவர்களின் தலைமையில், ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது