ஏப்ரல் : 09, 2024

“என் பெருமையே என் நாடு தான்! நான் வணங்குவது தேசியக்கொடி தான்! மூவர்ணக் கொடி ஒரே வர்ணக் கொடியாக மாறிவிடக் கூடாது.” – திரு.கமல்ஹாசன், தலைவர் – மக்கள் நீதி மய்யம்

நன்றி : மய்யம்


#KamalHaasan
#MakkalNeedhiMaiam